İş Fırsatı  »  Ücret »   DSP

Dinamik Başlangıç Programı

Anlık gelir ile dinamik bir başlangıç programı. DXN pazarlama planından sağlam, pasif gelir elde edilinceye kadar bir geçiş sağlar.

Çeşitli ürün kombinasyonu paketi bulunmaktadır. Satın alınan her bir DSP Paketi Ücretsiz Üyelik dahil ÜCRETSİZ Başlangıç Kiti hakkı kazandıracaktır.

Kimler DSP İndirimine hak kazanacak?
DSP İndirimi DSP Paketlerini alanlara teklif edilecektir.

Kimler DSP satın alabilir?
Müstakbel/yeni üyeler DSP Paketini sadece bir defa satın alabilirler. DSP Paketi satın aldığında, kendisine ücretsiz bir DXN üyeliği verilecektir. DXN e-World System (818) ile üye olmuş yeni bir üye de kendisini kayıt ettirdiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde halen DSP paketini alabilir.

PV - Puan Değeri
DSP Paketinin Puan Değeri, DXN Pazarlama Planında PV sürdürme ve yeterlilik olarak kullanılabilir/eklenebilir. PV Takvim Ayı olarak sayılacaktır (Aylı Prim işleme kesim tarihine göre).

SV - Satış Değeri
DSP Paketlerinden elde edilen SV Sponsorun prim hesaplamasına dahil edilecektir.
(Sponsor : Müstakbel üyeye kayıt olup DSP Paketini satın almasını öneren bir üye.)

Azami İndirim Değeri ve Geçerlilik Süresi
DSP Paketleri Geçerlilik Süresine tabi olan bu Azami İndirim Değerine (birikmiş) kadar gelecek dönem alımlarında DP üzerinden %10 indirim şeklinde kullanılabilen Azami İndirim Değeri ile birlikte sunulmaktadır.

Azami İndirim Değeri DSP kategori A
150% x DSP's DP
DSP kategori B
130% x DSP's DP
DSP kategori C
110% x DSP's DP
Geçerlilik Süresi 4 yıl 3 yıl 2 yıl

İndirim değeri: :

 • satın alındığı ülkenin PARA BİRİMİNDE olacaktır.
 • sadece alım ülkesi ile aynı olan ÜLKEDE kullanılacaktır.
 • NAKDE dönüştürülemez.
 • Tanıtım paketi/kalemleri için geçerli değildir.
 • üyenin ayrılması veya üyeliğinin sonlandırılması durumunda derhal SONA ERECEKTİR.
Not: İNDİRİM Değeri küsuratsız olarak yukarı / aşağı yuvarlatılacaktır.

Kimler DSP Primine hak kazanacak?
DSP Primi yeni bir üye bulan ve aynı anda yeni üyeyi uygunluk döneminde DSP Paketi almak üzere getiren Sponsora (satıcı) sunulmaktadır. 4 seviye yukarıya kadar en yakın hak kazanan satış müdürleri DSP Priminden faydalanacaktır. Her seviyedeki sponsor/satış müdürleri DSP Primine hak kazanmak üzere Pazarlama Planında 100 PPV bulundurmak zorundadır.

Kimler DSP satabilir?
Yeni katılan Üye katılma tarihinden başlayarak işleyen 12 haftalık bir Uygunluk Süresi bulunmaktadır ; ayrıca Mevcut Üyenin DSP lansman tarihinden itibaren işleyecek 12 haftalık Uygunluk Süresi olacaktır (1 Nisan 2016'dan itibaren sayılacak 12 DSP Haftası).

SV - Satış Değeri
Sponsor olan veya satış yapan DSP Paketlerinden elde edilen SV (Uygunluk Süresi içinde) DSP Prim Hesaplamasına dahil edilecektir. Uygunluk süresinden sonra, DSP SV Pazarlama Planı prim hesaplamasında sayılacak/kullanılacaktır.

Uygunluk Süresi ( 0. Hafta + 12 Dsp Haftası )
Üyenin, DSP Paketlerini satabileceği ve %60'lık doğrudan sponsorluk DSP Priminden faydalanabileceği dönem.
0. hafta, bir üyenin DSP'ye katıldığı ve haftadır ve aşağıdaki hafta 1. hafta olarak başlayacaktır.

Sponsor
Yeni bir üye bulan ve aynı anda yeni üyeyi DSP Paketi almak üzere getiren bir üye.

DSP Prim Haftası
1. Hafta    :    1. - 7.         3. Hafta    :    15. - 21.
2. Hafta   :    8. - 14.      4. Hafta    :    22.- ay sonu
Prim, yukarıda belirtilen DSP Prim Haftası programına göre hesaplanacak ve ödenecektir. Haftalık DSP Prim Özetine e-Dünya sisteminden erişilecektir.

DSP Primi Dağıtımı ve Hak Kazanılması

Seviyesi* Prim hesaplaması Sıklık
1. Seviye
( Direct Sponsor )
%60  x  SVdsp 1. Seviyenin Pazarlama Planında 100PPV'sini sürdürüp sürdürmediğine göre her DSP Haftası sonrası hesaplanır ve ödenir (SIMP) **
2. Seviye %10  x  SVdsp 1. Seviyenin Pazarlama Planında 100PPV'sini sürdürüp sürdürmediğine göre her DSP Haftası sonrası hesaplanır ve ödenir (SIMP) **
3. Seviye %5  x  SVdsp
4. Seviye %5  x  SVdsp

Note :
** 1. Seviye prim, sponsor ay sonunda 100 PPV 'yi sürdürememişse kaybedilecektir.
* «SEVİYE" Pazarlama Planı uyarınca sıkıştırılmış seviyelerle aynı değildir. Aynı satırdaki dikey doğru arama ile 100 PPV' yi sürdüren en yakın hak kazanan satış müdürlerini ifade etmektedir. It is referring to the closest qualified uplines who have maintained 100 PPV through the vertical upright search in the same line.

 1.  Türkiye’deki uygulama tarihi 1 Nisan 2016 idi.
 2.  DSP Paketleri yalnız DXN'ye katılmak isteyen yeni bir üyeye (müstakbel üye) sunulabilir (satılabilir). DSP Paketlerini satın alan yeni üye aşağıdakilere hak kazanacaktır:
  • DSP Paketleri PV' si (Pazarlama Planı uyarınca üyenin aylık sürdürmesi olarak kullanılabilir)
  • Belirli geçerlilik yıllarında (İndirim Yıllarında tanımlandığı gibi) kullanılabilen İndirim Değeri (İndirim Planında tanımlandığı üzere).
 3.  Türkiye'nin mevcut üyelerinin DSP Paketi satın alma hakkına sahip olduğu DPS için 1 aylık Özel Tanıtım Dönemi (DPS uygulamasından başlanmak üzere 1 Nisan - 30 Haziran 2016 içinde).
  • Mevcut bir üyenin (818 üye dahil) DSP Paketlerinin doğrudan satışından %60 prim kazanmak için 12 haftalık bir uygunluk dönemi olacaktır.
 4.  DSP Primi ile Uygunluk Döneminden yararlanmak için yeni bir ürünün doğrudan şirket altında kaydedilmesine daima izin verilebilir (herhangi bir DSP Paketinin alınmasıyla).
 5.  Üyenin Uygunluk Dönemi Sonrası Olanlar:
  • Uygunluk Dönemi sonrasında, bir üye DSP Paketlerini kendisinin yeni doğrudan adaylarına satabilir ancak bu DSP Paketleri DSP Primi kapsamında sayılmayacaktır (artık Tüm Seviyeler için DSP primi yok Levels). SV SIMP Prim hesaplamasına dahil olacaktır.
  • Aday, satın aldığı pakete göre Azami İndirim Değerini ve Pazarlama Planındaki aylık sürdürmesinin PV'sini yine de alacaktır.
Azami İndirim Değeri PV SV
Uygunluk Dönemi Boyunca Aday için Aday için DSP Planı Primindeki Sponsor için
Uygunluk Dönemi Sonrasında Aday için Aday için Pazarlama Planı Primindeki Sponsor için
 • Ancak, kişi 100 PPV' yi halen sürdürürse kişinin uygun satışçılarının 2. / 3. / 4. Seviyelerinden faydalanabilir.
 1.  6. DSP Primi için kesinlikle ESKİ TARİH yoktur. Ayrıca, belirli hafta hesaplaması sonrasında, nakit faturanın geçmiş tarihi değişmeyeceği gibi DSP Prim hak edişi üzerinde de bir etkisi olmayacaktır.
 2.  DSP Paketleri satışları Şube Ofisten ve Hizmet Merkezlerinden gerçekleştirilebilir.
 3.  Eğer ürünlerden bir tanesine ulaşılamıyorsa, geçici olarak bir DSP Kuponu verilebilir ve bu DSP Kuponu ürün hazır olduğundan DSP paketi ile değiştirilebilir. Bir DSP Kuponu SC tarafından değil ancak bir Şube Ofisi tarafından düzenlenebilir.
 4.  ÇİFT KAYIT olması halinde, ilk kayıt kalacak ve ikinci kayıt DXN Kural ve Yönetmelikleri uyarınca iptal edilecektir. DSP primi olarak ne prim ödenmiş olursa olsun, bu prim yeninden hesaplanmayacaktır.
 5.  DSP Prim ve İndirim Değeri hak edişi, üyenin ayrılması veya üyeliğinin sonlandırılması durumunda derhal SONA ERECEKTİR