İş Fırsatı  »  Ücret »   IOC

Icing On The Cake (Cabası)

Icing On The Cake (IOC) mevcut DXN Pazarlama Planına eklenmiş ek bir Ücret Planıdır. Katılan üyelerin DXN ürünlerini yatırım tohumu olarak kullanmasına, paylaşmasına ve satmasına, kat be kat gelir elde etmesine imkan vermektedir.

IOC uluslararası bir plandır ve katılan üyeler plana katılan uluslararası satışçılarından prim elde edebilir. Plan, şu anda Avrupa, Hong Kong, Filipinler, Moğolistan, Endonezya, Tayland, Rusya, Meksika, Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Nikaragua, Panama, Peru, Porto Riko, ABD, Kanada, Avustralya ve Singapur piyasalarında kote edilmiştir.

Uni-Level Prim (%5 - %15)
Uni-Level Prim, yeni IOC satışçıların 1 ila 11. seviyesi arasında hesaplanacaktır.

i-Member (i-Üye) Seviyesi Bonusu
1 %15 x i-SV
2 %10 x i-SV
3 %5 x i-SV
4 %5 x i-SV
5 %5 x i-SV
6 %5 x i-SV
7 %5 x i-SV
8 %5 x i-SV
9 %5 x i-SV
10 %5 x i-SV
11 %5 x i-SV

Uni-Level Prim Kuralları

 1. Uni-Level Prime hak kazanmak için, i-Member IOC planına katılan 1. ila 11. seviye altında satışçılara (mevcut/yeni üyeler) sahip olmalıdır
 2. Her bir i-Member aşağıdaki koşullarla birden fazla i-Package (i-Paket) alabilir:
  • 1. paket Pazarlama Planı hiyerarşisindeki gibi fiili satış müdürü altına yerleştirilmelidir. Eğer doğrudan satış müdürü IOC planına dahil değilse, sistem otomatik olarak en yakın satış müdürünü i-Upline (i-Satış Müdürü) olarak tanımlayacaktır. Uni-level Satış Değeri (i-SV) için de aynı şekilde 1. ila 11. seviyeye kadar en yakın satış müdürüne yaklaştırılacaktır.
  • Satın alınan sonraki i-Package (2. paketten itibaren), i-Member ek paketleri 1. i-Code (i-Kod) veya daha sonraki i-Code' ları altına yerleştirmeyi seçebilir. 2. i-Code altına yerleştirilecek herhangi bir satışçı IOC uygulamasından sonra DXN üyesi olarak katılan ilgili aydaki yeni bir i-Member (prim işlemindeki mükafatından önce) olmalıdır.
 3. Eğer bir i-Member kendisinin 1. i-Code' u dışındaki diğer i-Code' ları altına yeni bir satışçı yerleştirmek isterse, IOC kaydı sırasında i-Upcode'u tanımlamak zorundadır. Aksi halde sistem otomatik olarak söz konusu yeni satışçıyı 1. i-Code altına yerleştirecektir.
 4. IOC hiyerarşisi sıkıştırılacak ve her prim süresinde sabitlenmeyecektir. Üyelerin mevcut pazarlama planı hiyerarşisine dayanarak kendi pozisyonlarında katılmasına izin verilmektedir.
 5. Eğer bir üye bu plana katılmadıysa, i-SV'ye dayalı IOC primi sıkıştırılmış hiyerarşiye göre katılmış olan satış müdürlerine aktarılacaktır. Eğer daha sonraki bir aşamada bu üye bu plana katılırsa, bundan sonra grubuna yeni katılmış satışçılarından prim alacaktır.
 6. Yeni i-Member'lerden sadece i-SV her prim süreci için sayılacaktır; bu da Uni-Level Primi hesaplamak için kullanılan i-SV'nin o belirli haftada IOC' ye katılan toplam yeni i-Member' a dayanarak sayılacaktır (haftalık i-SV kesintisi).
 7. Bu prime hak kazanmak için yeterlilik veya aylık sürdürme gerekmemektedir.

Ödül Kar Paylaşım (%1.5)
Ödül Kar Paylaşımı Fonu, tüm YENİ i-Member'lerden birikecek ve hesaplanacaktır.

Ödül Kar Paylaşımı Fonu =

Ödül Kar Paylaşımı Yüzdesi (%) =

Ödül Kar Paylaşımı (IPS) hak edişi =


Ödül Kar Paylaşımı Kuralları

 1.  12. seviyeden itibaren YENİ i-Member (satışçı) sahibi olan tüm i-Member'ler Ödül Kar Paylaşımı (i-PS) Primine hak kazanacaktır.
 2.  i-PS Fonu 6 aylık mali dönem boyunca katılmış olan tüm yeni i-Member'lerden biriktirilecektir. 12. seviyeden itibaren katılan her i-Member'ın tüm yeni i-Member'in (satışçı) ilgili i-SV'i sayılacak ve toplanacaktır.
 3.  i-PS Fonu biriktirilecek ve 6 ayda bir kesilecektir. i-PS fonu bir sonraki mali döneme ertelenmeyecektir.
 4.  Farklı ülkelerden yeni i-Members için i-PS Fonu (12. seviyeden itibaren) i-PS hesaplamasına geçilmeden önce tek bir standart para birimine çevrilecektir.
 5.  i-PS 6 ayda bir ödenecektir. DXN üyelerle iletişime geçmeden ve kendilerinden muvafakat almadan i-PS' in 6 ayalık süresini değiştirebilir/uzatabilir.

Şartların Tanımı

Code : DXN Üye Kodu (9 hane).
Upcode : DXN Sponsorunun üye kodu (9 hane).
i-Package : OC planına katılmak için alınması gereken bir paket.
i-Member : i-Package satın almış mevcut veya yeni DXN üyesi.
i-Code : IOC Üye Kodu (9 haneli DXN üye kodu + 2 haneli paket kodu + 2 haneli faaliyet numarasından meydana gelen 13 hane)
i-Upcode : IOC Sponsorunun üye kodu (9 haneli DXN üye kodu + 2 haneli paket kodu + 2 haneli faaliyet numarasından meydana gelen 13 hane)
i-SV : Her bir i-Package değeriyle ilişkili SV.
Terfi PV : Ürünü paraya çevirmeyle ilişkili PV sadece Star Agent için statü terfisi ifade eder.

IOC Hüküm ve Koşulları

 1.  Herhangi bir IOC biriminin satın alınması sadece tam ödeme durumunda geçerlidir. Bu plan kapsamında satın alma isteğe bağlıdır.
 2.  Üye olmayan bir kişi IOC planına dahil olabilir ve ömür boyu üyelikle tek bir üye koduyla otomatik olarak DXN üyesi olacaktır (DXN Dağıtıcılık Kuralları ve Yönetmeliklerine tabi olarak).
 3.  Bir üye, kendi i-Code'ları altında yeni seviyeler oluşturmak üzere istediği sayıda birim satın alabilir (en fazla 2. jenerasyona kadar). 3. seviyeden itibaren gerçek bir yeni üye olmalıdır.
 4.  Eğer bir üye 1 üniteden fazla i-Package almayı seçerse, tüm birimler aynı hiyerarşi altında satın alınacaktır.
 5.  i-Upcode, üyenin kendisinin ekstra i-Package ünitelerini veya yeni i-Member satışçılarını 1. i-Code'u dışında kendi i-Code' ları altına yerleştirmeyi isterse tanımlanmalıdır.
 6.  Çapraz hattan sponsorluğa izin verilmez. Mevcut pazarlama planı hiyerarşisi bu IOC hiyerarşisi için kullanılmaktadır.
 7.  Şartlar ne olursa olsun IOC'de sponsor değişikliğine izin verilmez.
 8.  Eğer bir üye bu plana katılmadıysa, i-SV'ye dayalı IOC primi sıkıştırılmış hiyerarşiye göre katılmış olan en yakın satış müdürlerine aktarılacaktır. Eğer daha sonraki bir aşamada bu üye bu plana katılırsa, bundan sonra grubuna yeni katılmış satışçılarından IOC primi alacaktır.
 9.  Bir ünite i-Package alımıyla, i-Member herhangi bir DXN şubesi/hizmet merkezinden satın alınan i-Package ile aynı Dağıtıcı Fiyatı(DP) değerine sahip herhangi bir DXN ürünleri karmasını paraya çevirme hakkına sahip olacaktır (tek seferlik ve derhal paraya çevirme) .
 10.  DXN ürünlerinin paraya çevrilmesinden elde edilen PV statü terfi amacıyla verilecektir (mevcut pazarlama planı koşulları uyarınca Terfi PV Star Agent olacak ancak herhangi bir aylık yeterlilik, aylık prim hak edişi, Seyahat Teşviki ve Cep Telefonu Nakit Teşviki için değerlendirilmez).
 11.  Ancak, SV i-SV'ye dönüştürülecek ve sadece IOC primi için geçerli olacak ve mevcut Pazarlama Planı ile ilişkili değildir. Dolayısıyla, mevcut Pazarlama Planı uyarınca herhangi bir prim hak edişi için kabul edilen SV puanı olmayacaktır .
 12.  Ürünün paraya çevrilmesine ancak i-Package satın alınan aynı ülkede izin verilir.
 13.  Uni-level Prim ödemesi haftalık olacak ve kar payı altı ayda bir ödenecektir.
 14.  IOC Haftalık Prim Kesintisi programı:
  1. Hafta:    :    1. - 7.        3. Hafta:    :    15. - 21.
  2. Hafta:   :    8. - 14.        4. Hafta:    :    22. - ay sonu
  Prim, yukarıda belirtilen IOC Prim Haftası programına göre hesaplanacaktır. Kesinti tarihinden sonra 6 iş günü içinde ödeneceği tahmin edilmektedir.
 15.  DXN önceden bildirimde bulunmaksızın ve üyelerinin onayı olmaksızın IOC planı hüküm ve koşullarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.