Satış Kârı (>%15)

Distribütörlerin DXN üyesi olmayan kişilere yaptıkları DXN ürünlerinin satışından elde ettikleri kârdır. Satış kârı, distribütör fiyatı ile perakende fiyat arasındaki farkı ifade eder.

Bonusu

Grup Bonusu (%6 - %21)

Bu Ekip Bonus’una hak kazanabilmek için o ay 100 PPV’ye ulaşmanız gereklidir

Birikmiş Ekip PV’s i Bonusu
4.500 ve üzeri %21*
3.250 %18
2.000 %15
1.000 %12
300 %9
100 %6

* Bir Star Agent (%21) 100 PPV ve 300 PGPV’ye** ulaşırsa Kalifiye Star Agent (%25) olur.

Star Grup Bonusu (%25 - %37)

Star Grup Bonus hakkı kazanabilmek için SA olmanız ve 100 PPV ile 300 PGPV** (QSA) seviyesine ulaşmanız gerekir.

SA sayısı (Birinci Kuşak) Kalifiye SA Kollarının Sayısı DGPV Bonusu
6 -
4
5.000
2.500 #
%37
5 -
4
3.000
2.000
%35
4 4 - %33
3 3 - %31
2 2 - %29
1 1 - %27
0 0 - %25

** Bireysel PV’niz PGPV’ye dahildir. (Diğer bir deyişle; 100 PPV + 200 -QSA harici- ekip PV’si)

SSD ve üzeri seviyedeki kişiler için; QSD kollarının sayısı birden fazla ise, DGPV QSD’lerin birinden ödünç alınarak QSD kolu bir azaltılabilir.

Geliştirme Bonusu (%15)

Geliştirme Bonusu’na hak kazanabilmek için SA olmanız ve 100 PPV ve 300 PGPV** (QSA) seviyesine ulaşmanız gerekir

Kalifiye SA Seviyesi Bonusu
1. Seviye %5
2. Seviye %4
3. Seviye %3
4. Seviye %2
5. Seviye %1

** Bireysel PV’niz PGPV’ye dahildir. (Diğer bir deyişle; 100 PPV + 200 -QSA harici- ekip PV’si)

Liderlik Bonusu (%15)

Liderlik Bonusuna hak kazanabilmek için, Kalifiye Star Diamond (QSD) olmanız gerekir.

Kalifiye Star Diamond (QSD)
Kollarının Sayısi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Seviye QSD’lerin DGSV’si %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
2. Seviye ve altı QSD’lerin DGSV’si (sıradaki adayın 1. seviyesine kadar) - %3 %4.8 %5.8 %6.5 %7.1 %7.6 %8 %8.3 %8.5
Üst kola sağlamanız gereken minimum DGSV (‘000) 4 8 12 16 16 16 16 16 16 16
Kalifiye Star Diamond (QSD)
Kollarının Sayısi
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Seviye QSD’lerin DGSV’si %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
2. Seviye ve altı QSD’lerin DGSV’si (sıradaki adayın 1. seviyesine kadar) %8.7 %8.9 %9.1 %9.3 %9.5 %9.6 %9.7 %9.8 %9.9 %10
Üst kola sağlamanız gereken minimum DGSV (‘000) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Uluslararası Kâr Payı (%2)

Uluslararası Kâr Payı’na (IPS) hak kazanabilmek için Kalifiye Star Diamond (QSD) olmanız gerekir

IPS Fonu = Şirketin SV değerinden toplam satışı x %2

IPS hakkınız

IPS Puanınızın Hesaplanması:


Kalifiye SD Seviyesi IPS PUANI
Kişisel DGSV X %100
1. Seviye QSD (L1) + L1 DGSV X %50
2. Seviye QSD (L2) + L2 DGSV X %40
3. Seviye QSD (L3) + L3 DGSV X %30
4. Seviye QSD (L4) + L4 DGSV X %20
5. Seviye QSD (L5) + L5 DGSV X %10

Teşviki

Seyahat Seminer Teşviki (%2)

Seyahat Seminer Teşviki (TSI), hak kazanan tarafından yalnızca DXN’in organize ettiği seyahat seminerleri için kullanılabilir. Nakitle değiştirilemez ve devredilemez. Teşvike hak kazanan evli ise TSI’si karşılığında 2 kişi için en yüksek Seyahat Semineri tarifesini talep edebilir.

Seyahat Seminer Teşvik Fonu = Şirketin SV değerinden toplam satışı x %2
Teşvikin paylaşımı:

  • i) Seyahat Seminer Teşvik Fonunun (TSIF) %50’si, o yıl için belirlenen YILLIK TSIP KOTASInı dolduran tüm SA ve üstündekiler arasında paylaşılır.
  • ii) Seyahat Seminer Teşvik Fonu’nun (TSIF) %50’si, o yıl için belirlenen YILLIK TSIP KOTASInı dolduran tüm SD ve üstündekiler arasında paylaşılır.

1. Kalifiye olan bir SA için Seyahat Seminer Teşviki (TSISA)

* Seyahat Seminer Teşvik Puanı (TSIP) aylık olarak, aşağıdaki formüle göre hesaplanacak ve bir yıl boyunca birikecektir:

Kalifiye SA Seviyesi Aylık Seyahat Seminer Teşviki Puanları (TSIP)
Kişisel PGSV X %100
1. Seviye QSA (L1) + L1 PGSV X %50
2. Seviye QSA (L2) + L2 PGSV X %40
3. Seviye QSA (L3) + L3 PGSV X %30
4. Seviye QSA (L4) + L4 PGSV X %20
5. Seviye QSA (L5) + L5 PGSV X %10

2. Kalifiye olan bir SD için Seyahat Seminer Teşviki (TSISD)

* Seyahat Seminer Teşvik Puanı (TSIP) aylık olarak, aşağıdaki formüle göre hesaplanacak ve bir yıl boyunca birikecektir:

Kalifiye SD Seviyesi Aylık Seyahat Seminer Teşviki Puanları (TSIP)
Kişisel DGSV X %100
1. Seviye QSD (L1) + L1 DGSV X %50
2. Seviye QSD (L2) + L2 DGSV X %40
3. Seviye QSD (L3) + L3 DGSV X %30
4. Seviye QSD (L4) + L4 DGSV X %20
5. Seviye QSD (L5) + L5 DGSV X %10

Cep Telefonu Nakit Teşviki (TRY 500) - Yalnızca Bir Seferlik

1. 6000 GPV biriktirmiş 3 adet SA sahibi olduğunuzda, 500 TL değerindeki bu Tek Seferlik Cep Telefonu Nakit Teşviki’ne hak kazanırsınız.

2. Yalnızca bireysel olarak sponsor olunan alt kollar dikkate alınır.

Denizaşırı Seyahat Nakit Teşviki (TRY 3.300) - Yalnızca Tek Seferlik

1. Cep Telefonu Nakit Teşviklerini elde etmiş 5 adet doğrudan alt kola sahipseniz, 3.300 TL değerindeki bu Tek Seferlik Denizaşırı Seyahat Nakit Teşviki’ne hak kazanırsınız.

2. Yalnızca bireysel olarak sponsor olunan alt kollar dikkate alınır.